Regelverket

 

Regelverk for Internett butikk Unitrailer.no per 26.02.2019

 

I.  Definisjoner

Brukte i Regelverket begrep betyr:

1. Kunde – Fysisk person, juridisk person eller organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, som spesielle lover gir juridisk kapasitet, som bestiller i butikken;

2. Forbruker – fra "art. 22[1] Kodeksu Cywilnego"(Sivil loven).En forbruker er en fysisk person, som utfører en rettslig handling med en entreprenør som ikke er direkte relatert til sin forretnings- eller yrkesaktivitet;

3.  Sivilloven(Kodeks Cywilny) – bestemmelse fra 23.04.1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regelverket – Regelverket for tjenester utført elektronisk fra unitrailer.no;

5.  Internett butikk (Butikk) – internet service tilgjengelig under unitrailer.no, som en Kunde kan legge inn Bestilling;

6.  Vare – produkter presentert i Internett butikken;

7. Salgskontrakt – salgskontrakt for Varer, med hensyn til Kodeks Cywilny (Sivil-loven), opprettet mellom UNITRAILER SP. Z O.O. og Kunden, laget ved å bruke Internett butikken;

8.  Lov om forbruker rettigheter –  lov fra 30.05.2014 om forbrukerrettigheter (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Lov om tjenester via elektronisk måte – Lov fra 18.07.2002 om tjenester via elektroniske måter (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Bestilling – Kundens viljeerklæring, som leder direkte til Salgskontrakt, som beskriver antall og type vare.

 

II.  Generelle bestemmelser

 

2.1.  Dette regelverket beskriver regler for bruk av internettbutikken tilgjengelig på: unitrailer.no.

2.2.  Dette regelverket er regelverket, som er nevnt i artikkel 8 fra Bestemmelser om tjenester via elektroniske måter.

2.3.  Internettbutikken, som finnes på: unitrailer.no, er ledet av Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik, KRS 0000624998, NIP 5213739921.

2.4.  Dette regelverket beskriver (med hensyn til tilgjengelige muligheter):

a)  Regler for registrering, og bruk av konto i internettbutikken;

b)  forhold og regler for elektronisk reservasjon av produkter, tilgjengelig i internettbutikken;

c)  forhold og regler for bestilling via elektronisk måte i internettbutikken;

d)  regler for å opprette Salgskontrakt via elektronisk måte i nettbutikken.

2.5. Korzystanie Bruk av internett butikken er er mulig, dersom IKT system som benyttes av Kunden, møter minimale tekniske krav: IE versjon 7 eller nyere, FireFox versjon 3 eler nyere, Opera versjon 9 eller nyere, Chrome versjon 10 eller nyere, Safari med installerte nyeste versjoner av JAVA og FLASH, på skjermer med vannrett oppløsning over 1024 px.

2.6. For å bruke internettbutikken, bør Kunden på sin egen måte, få tilgang til en datamaskin eller en annen maskin med tilgang til internett. 

2.7.  I henhold til aktuelle lov, reserverer UNITRAILER sp. z o.o. muligheten, for å bregrense utføring av tjenester gjennom internettbutikken for personer over 18 år. I slike tilfeller vil en potensiell Kunde bli informert.

2.8.  Kunder kan få tilgang til Regelverket til enhver tid ved å bruke en link på hovedsiden unitrailer.no, eller laste den ned og printe den ut.

 

III. Regler for bruk av Internettbutikk

3.1. For å kunne bruke Internettbutikken, må Kunden registrere seg.

3.2. Registrering skjer ved å fylle ut og akseptere registreringsskjemaet, tilgjengelig på en av sidene til Butikken.

3.3. For å kunne registrere, må Regelverket godkjennes og opplysninger merkert som obligatorisk fylles inn.

3.4. UNITRAILER sp. z o.o. kan blokkere Kunden fra å bruke internettbutikken, og begrense tilgang til en del, eller hele assortementet i Internettbutikken, dersom Kunden bryter Regelverket, og spesielt hvis Kunden:

a) har gitt feil opplysninger under registrering i Internettbutikken, opplysninger som ikke stemmer, ikke er aktuelle, missledende eller brytende med rettigheter til en tredjepart,

b)  har ved å bruke Internettbutikken overtrer goder til en tredjepart, spesielt personlige goder til andre kunder i Internettbutikken.

c)  utfører andre handlinger, som blir bedømt av UNITRAILER sp. z o.o.. som handlinger i strid med aktuelle regler eller lover for bruk av internett eller ærekrenkende for UNITRAILER sp. z o.o..

3.5.  Person, som ble fratatt retten til å bruke Internettbutikken, kan ikke registrere på nytt, uten å ha fått en tillatelse fra UNITRAILER sp. z o.o..

3.6. For å garantere sikkerhet for data, og melding overføring i forhold til tjenester utført i Butikken, tar Internettbutikken tekniske og organisasjons-steg passende til fare-nivå for sikkerhet av utførte tjenester, spesielt steg for å sikre at personopplysninger ikke blir mottatt, eller endret av uautoriserte personer.

3.7. Kunde er spesielt forpliktet til:

a) å ikke levere, eller sende innhold forbudt av lov, som f.eks. innhold som fremmer vold eller hat mot enkeltpersoner eller andre tredjeparter,

b)  å bruke Internettbutikken på en måte som ikke forhindrer dens funksjonalitet, spesielt ved bruk av programmer, eller verktøy(software og hardware),

c)  å ikke utføre handlinger som: sending eller deling av ikke bestilt salgs informasjon (spam),

d)  å bruke Internettbutikken på en måte som ikke er harmfullt for andre kunder, eller UNITRAILER sp. z o.o.,

e)  å bruke alt innhold publisert i butikken kun for sin egen bruk,

f)  å bruke Internetbutikken på en måte som ikke strider med internettloven i Polen, Regelverket, og andre generelle regler for bruk av Internett.

 

IV.  Prosedyre for å tegne en Salgskontrakt 

4.1.  Informasjon om Varer opplyst på sidene til Butikken, og spesielt beskrivelser, tekniske detaljer og priser, er en invitasjon til å tegne Salgskontrakt, i forhold til art. 71 Sivilloven.

4.2.  For å tegne en Salgskontrakt gjennom Internetbutikken, må en gå in på internettsiden unitrailer.no, velge vare, og gjennomføre andre tekniske handlinger, basert på informasjon som vises Kunden og informasjon tilgjengelig på siden.

4.3. Valg av varer Kunden bestiller, er gjennomført ved å legge Varene i handlekurven.

4.4. Under Bestilling, helt til Kunden trykker "jeg betaler og bestiller", kan Kunden endre valgt Vare, eller opplysninger. For å gjøre dette må Kunden gå etter informasjon som vises, og er tilgjengelig på siden.

4.5. Etter alle obligatoriske opplysninger er levert av Kunden, vil det vises en oppsummering av Bestillingen. Oppsummeringen vil vise følgende informasjon:

a) varen som bestilles,

b) pris per enhet, totalsum av bestilte varer eller tjenester og fraktkostnader sammen med andre kostnader (om de eksisterer),

c) valgt betalings metode

d) valgt leveringsmetode,

e) leveringstid,

4.6. For at Bestillingen sendes, må den fullføres ved å akseptere Regelverket, innføre personopplysninger merkert som obligatorisk, og trykke på knappen "Jeg bestiller og betaler".

4.7. Kunden som sender en bestilling, erklærer sin vilje til å inngå en Salgskontrakt med UNITRAILER sp. z o.o.. i henhold til innholdet av Regelverket.

4.8. Etter Bestillingen legges in, får Kunden en e-post melding, som inneholder en endelig bekreftelse med alle viktige elementer av Bestillingen.

4.9. Salgskontrakten forståes som inngått, da Kunden får e-post bekreftelsen som nevnes ovenfor.

5.0. Salgskontrakten er inngått på norsk, med samsvar med innhold i Regelverket.

5.1. Kunder kan få tilgang til ovennevnte Regelverket til enhver tid, ved å bruke referanselinken på hovedsiden unitrailer.no, laste den ned eller skrive den ut.

5.2. Bekreftelse, sikring og deling av data i Bestillingen og regelverket, skjer ved bruk av e-post.

V.  Leveranse

5.1. Levering er begrenset til Norge, og blir utført til en adresse angitt av Kunden under Bestilling.

5.2. Levering av bestilte vare skjer med en transportør: DPD, Schenker. Fraktkostnader kan sjekkes på unitrailerno/frakt. Fraktkostnader blir også vist under bestilling.

5.3. Tid for behandling av frakt er 1 til 14 virkedager, regnet fra dagen Kunder sender inn en Bestilling.

 

VI.  Priser og betalings metoder

6.1. Vare priser er vist i Norske kroner, og inneholder alle nødvendige elementer, som MVA 25%, toll og alt annet innhold.

6.2. Kunde har mulighet til å betale for bestillingen på følgende måter:

a) Bankoverføring til XXXXXX,

b) Betaling i system: PayPal, Klarna, Skrill

 

VII.  Rett til å angre på kontrakten

7.1 Kun Kunde som samtidig er Forbrukeren, har en 14 dagers angrerett. Kunde har da rett til å gå fra kontrakten innen 14 dager, uten å oppgi en grunn. Fristen utløper etter 14 dager fra den dagen Kunden, eller en annen person angitt av kunden(ikke transportøren), har mottatt varen. 

7.2 For å benytte seg av angreretten, må Unitrailer sp. z o.o. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik, e-mail unitrailer@unitrailer.eu informeres med en tydelig bekreftelse (for eksempel via. brev eller e-post) om deres ønske for å gå bort fra kontrakten.

7.3 For å kunne benytte seg av angreretten, må skriftlig informasjon sendes innen fristen.

7.4 Angrerettens virkning

I tilfelle der angreretten blir brukt, blir hele beløpet mottatt tilbakebetalt, sammen med fraktkostnader (uten ekstra kostnader som følge av valg av en annen måte enn den som er billigst), umiddelbart, og ikke senere enn 14 dager fra dagen, som vi ble informert om bruk av angreretten. Tilbakebetaling skjer på samme måte som ble brukt ved betaling for Bestilling, unntatt der Kunde velger en annen løsning; uansett vil Kunden ikke gå i tap som følge av tilbakebetaling. 

7.5 Vi kan avholde tilbakebetaling til vi mottar varen i retur, eller bevis på at varen er tilbakesendt, med tanke på hvilken handling skjer først. 

7.6 Returadresse:  vennligst send oss varen til vår varehus, UNITRAILER, ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Swidnik. Forbruker er forpliktet til å returnere varen umiddelbart, men ikke senere enn 14 dager etter angreretten er benyttet av. For å holde seg til fristen, er den nok at varen er sendt til selgers adresse før denne fristen.

7.7 Varen som ble bestilt sendes i retur på kjøperens ansvar og risiko. Kjøperen blir belastet for returfrakt, som blir beregnet individuelt ut i fra vekt, type vare og ved varer som blir sendt på palett, også postnummer.

 

 

VIII. Reklamasjon av varer

8.1. UNITRAILER sp. z o.o er som selger ansvarlig overfor kunden, som er forbruker i henhold til art. 22 Sivilloven, som garanti for feil nevnt i Sivilloven, og spesielt art. 556 og art. 556[1] - 556[3], og nestkommende i Sivilloven.

8.2. Reklamasjon som følge av brudd på rettigheter garantert av loven, eller i dette Regelverket, må rettes til unitrailer@unitrailer.eu. UNITRAILER sp. z o.o er forpliktet til å behandle enhver reklamasjon innen 14 dager. Dersom en reklamasjon ikke blir behandlet i denne fristen, er dette grunn nok til å se på reklamasjonen som akseptert.

8.3. I tilfeller der UNITRAILER sp. z o.o  er ikke produsenten av varen(e), vil Produsenten ta ansvar som følge av garanti for solgt Vare med regler og frister nevnt i garantikortet. Hvis garantidokumentene nevner en mulighet for dette, kan Kunden reklamere på garanti rett i autorisert service, som adresse finnes i garantikortet.

 

IX. Reklamasjoner innen tjenester utført på elektronisk måte

9.1. UNITRAILER sp. z o.o tar handlinger for å sikre at Butikken fungerer på en riktig måte, i områder som aktuell teknisk kunnskap anser som riktig, og forplikter seg til å fjerne alle feil meldt om fra Kunder, i rimelig tid.

9.2. Kunde er forpliktet til å umiddelbart informere UNITRAILER sp. z o.o om alle feil, eller mangel på funksjonalitet på internett siden til Butikken.

9.3. Feil med funksjonaliteten på internettsiden til Butikken kan meldes skriftlig til Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik eller via e-post til unitrailer@unitrailer.eu eller ved å bruke kontaktskjema.

9.4. Under reklamasjon bør Kunde oppgi sitt navn, etternavn, adresse for korrespondanse, type feil og dato når feil oppstod. 

9.5. UNITRAILER sp. z o.o zobowiązuje forplikter seg til å vurdere hver reklamasjon innen 14 dager. Reklamasjon som ikke behandles innen 14 dager anses som vurdert positivt.

 

X.  Behandling av tvist og sluttbestemmelser

10.1.Kunde, som er forbruker, kan i tilfeller der det er ønskelig, benytte seg av utenomrettslige måter for behandling av reklamasjon og tvist. Tvist som omhandler netthandel kan løses gjennom forliksprosedyre før Provinsinspeksjoner for Handel eller Forlikdommen ved Provinsinspeksjon for Handel. Forbruker kan også benytte seg av andre utenomrettslige måter for behandling av tvist, som f.eks. ODR, som er tilgjengelig under adresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.I tilfeller der Kunde ikke vil benytte seg av utenomrettslige måter for behandling av tvist, tvistbehandlingen mellom UNITRAILER sp. z o.o og Forbrukeren blir løst gjennom domstolen, i henhold til bestemmelser i Sivilloven.

10.3.Behandling av tvist mellom UNITRAILER sp. z o.o og Kunden, som samtidig ikke er forbrukeren, blir sendt til riktig domstol, på grunn av stedet UNITRAILER sp. z o.o. befinner seg i.

10.4.I tilfeller ikke beskrevet i vår regelverk, skal Sivilloven, Lover om utføring av tjenester på internett, og andre riktige lover i Polsk Lov brukes.

pixel